Reden voor een feestje in 2020!

Werkkostenregeling, je hebt er vast wel eens van gehoord. Maar wat is het en hoe gaat het in z’n werk?

Als werkgever mag je je werknemers niet oneindig onbelast in natura uitbetalen. De Belastingdienst stelt hier paal en perk aan en heeft hiervoor de werkkostenregeling in het leven geroepen. En er is goed nieuws te melden omtrent deze regeling. Werkgevers kunnen vanaf dit jaar, 2020, namelijk tot € 2.000,- meer onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers.

De regeling waar bijvoorbeeld het kerstpakket en het bedrijfsuitje onder vallen wordt dus verruimd. Kleine ondernemers hebben hier relatief het meeste voordeel van. Tot 2019 was het zo dat werkgever tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast mogen vergoeden of verstrekken. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. Naast de vrije ruimte kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals reiskosten, een telefoon of bijvoorbeeld opleidingskosten.

Vanaf 2020 wordt het percentage verhoogd naar 1,7% voor de eerste € 400.000,- van het totale fiscale loon. Bij een loonsom van € 400.000,- betekent dat, dat de werkgever in de nieuwe situatie € 6.800,- onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van € 4.800,- in de oude situatie. Voor het bedrag boven de € 400.000,- blijft het percentage van 1,2% gelden.

Heb je de vrije ruimte besteed? Dan zijn er zeker nog mogelijkheden om een event te organiseren. Een bedrijfsfeest op het bedrijfsterrein is namelijk vrijgesteld van belastingen en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte. Toch een event organiseren op een externe locatie? Ook dan zijn er mogelijkheden. Zolang gedurende het event het ‘zakelijke karakter’ overheerst kan het onder het vrijgestelde deel geschaard worden. Hierdoor valt het niet onder de vrije ruimte en is het toch belastingvrij.

Kun je hulp gebruiken bij het organiseren van een event binnen of buiten (in) de vrije ruimte? Wij zijn je graag van dienst!